Czcionka:

- A +

Kontrast:

Biuletyn Informacji Publicznej

slide
slide

Status prawny

Forma prawna i podstawy prawne działania

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi jest państwową jednostką organizacyjną .

Podstawą działania Inspektoratu jest ustawa z dnia 13 października 1998r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną
( Dz.U. Nr 133, poz. 872)

oraz

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity z 2 grudnia 2021 r.,
Dz.U. z 2021 r., poz.2351 z późn. zm.)