Czcionka:

- A +

Kontrast:

Biuletyn Informacji Publicznej

slide
slide

Komunikaty i ogłoszenia

 

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców obiektów budowlanych w zawiązku z sezonem jesienno-zimowym.

UWAGA !!

  1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi informuje, że od dnia 1 marca 2022 r. Inspektorat zapewnia bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Nadal rekomendowane jest przesyłanie podań na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
  2. W sprawie przyjęć interesantów dot. skarg i wniosków oraz w celu skorzystania z prawa zapoznania z aktami sprawy zaleca się uprzednie telefoniczne umówienie wizyty w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi. Pierwszeństwo mają osoby, które umówiły się na określoną godzinę. Wyznaczony czas wizyty – do 20 min. Powyższe ma na celu zapewnienie sprawnej obsługi interesantów. Zaznaczam, że w/w czynności możliwe są wyłącznie w ustalonych godzinach pracy i przyjęć w Inspektoracie. Przeglądanie akt sprawy, sporządzanie odpisów i notatek odbywa się w obecności pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie sprawy lub innego w tym celu wyznaczonego. Prawo wglądu do akt sprawy mają strony postępowania oraz ich pełnomocnicy. Prosimy o przygotowanie odpowiedniego dokumentu tożsamości uprawniającego do wglądu w akta sprawy.

 

 

 

 

 

Aktualnie brak ogłoszeń