Czcionka:

- A +

Kontrast:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

slide
slide

Kontakt

  1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi informuje, że od dnia 1 marca 2022 r. Inspektorat zapewnia bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Nadal rekomendowane jest przesyłanie podań na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
  2. W sprawie przyjęć interesantów dot. skarg i wniosków oraz w celu skorzystania z prawa zapoznania z aktami sprawy zaleca się uprzednie telefoniczne umówienie wizyty w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi. Pierwszeństwo mają osoby, które umówiły się na określoną godzinę. Wyznaczony czas wizyty – do 20 min. Powyższe ma na celu zapewnienie sprawnej obsługi interesantów. Zaznaczam, że w/w czynności możliwe są wyłącznie w ustalonych godzinach pracy i przyjęć w Inspektoracie. Przeglądanie akt sprawy, sporządzanie odpisów i notatek odbywa się w obecności pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie sprawy lub innego w tym celu wyznaczonego. Prawo wglądu do akt sprawy mają strony postępowania oraz ich pełnomocnicy. Prosimy o przygotowanie odpowiedniego dokumentu tożsamości uprawniającego do wglądu w akta sprawy.

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
91-202 Łódź ul. Warecka 3,
tel. 42 655-80-36 lub tel. 42 655-98-30, fax: 42-655-98-39
Adres e-mail: kancelaria@lodz.pinb.gov.pl

NIP: 9471836719, REGON: 472074599

Adres skrytki podawczej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Łodzi na platformie ePUAP: 

/pinblodz/skrytka

/pinblodz/SkrytkaESP

 

Godziny przyjmowania pism i wniosków:
Poniedziałek: godz. 9.00-15.00
Wtorek: godz. 9.00-17.00
Środa: godz. 9.00-15.00
Czwartek: godz. 9.00-15.00
Piątek: godz. 9.00-15.00

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi informuje, iż niektóre wnioski kierowane do tutejszego urzędu można składać za pomocą aplikacji e-budownictwo: e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi 
przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków
Wtorki godz. 10.00-12.00 oraz 14.30-16.30

Kierownik Referatu Inspekcji i Kontroli
przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków
Wtorki godz. 10.00-12.00 oraz Piątki godz. 10.00-12.00

Kierownik Referatu Orzecznictwa Prawnego
przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków
Wtorki godz. 10.00-12.00 oraz Piątki godz. 10.00-12.00

Inspektorzy nadzoru budowlanego przyjmują interesantów: 
Poniedziałek: godz. 9.30-12.00
Wtorek: godz. 9.00-17.00
Środa: dzień bez przyjęć interesantów
Czwartek: godz. 9.30-12.00
Piątek: godz. 9.30-12.00

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. ( § 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Dz. U. nr 5, poz.46)


Organ II instancji ( odwoławczy ) :
Łódzki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
siedziba : 90-113 Łódź, ul.Traugutta 25


Przydatne adresy:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Łódź, ul.Piotrkowska 120

Państwowa Inspekcja Sanitarna
Łódź,ul.Przybyszewskiego 10

Państwowa Inspekcja Pracy
Łódź, ul.Kościuszki 123

Państwowa Straż Pożarna
Łódź, ul.Zgierska 47

Wojewódzki Konserwator Zabytków
Łódź, ul.Piotrkowska 99

Urząd Miasta Łodzi , Wydział Urbanistyki i Architektury
Łódź, ul.Piotrkowska 104