Czcionka:

- A +

Kontrast:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

slide
slide

Druki do pobrania

PB-19- Wniosek o legalizację obiektu budowlanego lub jego części

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

PB12- Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

PB16a- Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

PB16- Zawiadomienie o zakończeniu budowy (nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych).

PB17- Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (nie dotyczy przystąpienia do użytkowania przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych).

PB17a-Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

PB15- Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego.

PB5- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli obiektu wielkopowierzchniowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Pełnomocnictwo

Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, robót budowlanych

Oświadczenie inwestora o braku uwag Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej