Czcionka:

- A +

Kontrast:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

slide
slide

PB5- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.